PVC Riool

Voor pvc riool kunnen in principe twee systemen worden toegepast nl. het gemengde stelsel en het gescheiden stelsel 

Gemengd pvc riool:
Bij het gemengde stelsel worden het af te voeren huishoudelijk afvalwater met de faecaliën (de droogweerafvoer - D.W.A.) en het hemelwater (hemel-waterafvoer - H.W.A.) in één pvc rioolbuis verzameld. 

Gescheiden pvc riool:
Het gescheiden stelsel bestaat uit twee leidingsystemen. In de ene leiding wordt het huishoudelijk afvalwater met de faecaliën en dergelijke via de huisaansluitingen in een buisleiding verzameld en afgevoerd. Het hemelwater wordt via regenpijpen en kolkaansluitingen in een andere pvc buisleiding verzameld en afgevoerd naar open water. 

Bekijk hier de tips