Infiltratiekratten

Wat is een infiltratiekrat?

Een infiltratiekrat (ook 'rainbox' genoemd) is een krat die in de grond wordt ingegraven om daar het hemelwater in op te vangen en weer in de bodem te laten infiltreren. Het regenwater afvoersysteem van een gebouw of terrein kan zo rechtstreeks op de krat worden aangesloten.